2015.07.20
2015.05.22

ორდენი „ეკონომიკის ვარსკვლავი“ - ზურაბ დარსაველიძე

ორდენი გადაეცემათ ხელმძღვანელებს, რომელთაც თავიანთი კომპანია მიყვანეს ტრიუმფამდე. ორდენი წარმოადგენს უცილობელ დასტურს იმისა, რომ საწარმოს ხელმძღვანელი გამოირჩა სამაგალითო შრომითი მიღწევებით, ასევე გახდა მაგალითი არა მარტო თავისი თანამშროლებისათვის, არამედ დარგის ყველა წარმომადგენლისთვის, მთლიანად ქვეყნის საქმიანი საზოგადოებისათვის.  ხელმძღვანელი, რომელსაც ერგება მსგავსი ჯილდო, წარმოადგენს ნამდვილ, მიზნისკენ დარწმუნებით მიმავალ ლიდერს

სიახლეების გამოწერა