2015.07.22
2015.05.22

ეროვნული სერტიფიკატი „წლის ხელმძღვანელი 2015“ – ჯაბა შელია

ორგანიზაციაში მნიშვნელოვან წარმატებებისათვის და ბიზნეს-პროცესის სრულყოფისათვის, სამუშაოს შედეგებში და მიღწევებში პირადი წვლილისათვის, კომპანიისადმი თავდადებისა და მიზანდასხულობისათვის.

სიახლეების გამოწერა