2015.07.22
2015,05,22

ეროვნული სერტიფიკატი „წლის სპეციალისტი ფინანსებისა და აუდიტის სფეროში 2015“ – გურამ ბლიაძე

კომპანიის უმაღლესი ეკონომიკური მაჩვნებლების მიღწევის გამო, პირადი წვლილისათვის მართვის პროცესში, რაციონალური მიდგომისათვის ფინანსური ამოცანების გადაწყვეტისას.

სიახლეების გამოწერა