2015.07.22
2015,05,22

ეროვნული სერტიფიკატი „წლის სპეციალისტი 2015“ – იზლა იმერლიშვილი

სახელმწიფოს სასარგებლოდ მრავალწლიანი ნაყოფიერი საქმიანობისათვის, მნიშვნელოვანი პირადი წვლილი შრომის მაღალი მაჩვენებლებისათვის, ამოცანის გადაწყვეტილებისადმი რაცონალური მიდგომისა და პროფესიონალიზმისათვის.

სიახლეების გამოწერა