2015.07.22
2015.05.22

ეროვნული სერტიფიკატი „დარგის ლიდერი 2015“

მაღალი შრომის ნაყოფიერებისათვის და პროფესონალიზმისათვის ჯილდოვდებიან საქართველოს ეკონომიკის საუკეთესო ლიდერი საწარმოები. მოცემული ჯილდო გვიდასტურებს, რომ სამეურნეო საქმიანობის სრული ჩამონათვალის რანჟირების რეზულტატით, თანახმად საჯარო სტატისტიკისა, საწარმოს მიენიჭა დარგის ლიდერის წოდება.

სიახლეების გამოწერა