2015.02.24
ევრო გაერთიანების მისია საქართველოში

2010 წ. - კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვა.
ბიუჯეტი: 476.000 €

სიახლეების გამოწერა